Conversation Between !!!!!seasciree and phongkhamdakhoabienhoa

1 Visitor Messages

  1. Nếu bạn bị sảy thai trước khi bạn biết mnh c thai, bạn c thể sẽ đnh gi nhầm tnh trạng chảy mu v đau bụng l do chu kỳ kinh nguyệt gy ra. Một số phụ nữ bị sảy thai v thậm ch cn khng biết l mnh đ bị sảy. Nguyn nhn l v qu trnh ny diễn ra rất nhanh.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1